Şirketler Nasıl Çalışanlar İstiyor?

Profesyonellerin yeni beceriler öğrenmekle yakından ilgilendikleri ve bizler yeni alışkanlıklar inşa etmeye odaklandıkça, öğrenim yükselme eğilimi göstermektedir. LinkedIn verilerine göre dünyada en az 50.000 profesyonel beceri var! Bu 50.000 becerinin hepsini öğrenmemiz pek mümkün değil. Ben de yazımda katıldığım kariyer etkinliklerinde şirketlerin nasıl çalışanlar istediklerine dair üzerinde durdukları ortak becerileri sizlerle paylaşıyorum.

Duygusal Zeka(Emotional Intelligence)

Günümüzde hem iş hem de özel hayatlarımızda, çevremizdeki kişilerle kurduğumuz ilişkiler, duygusal zeka(EQ)’ya sahip olmanın ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmenin önemini vurgulamaktadır. Duygusal zekası yüksek olan bireyler, kendisini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan, duygularını kontrol etmeyi başarabilen ve etkili ilişkiler kurabilen kişilerdir diyebiliriz.

Duygusal zekası yüksek olan bireylerin çalışma yaşamında duygusal zekası düşük olanlara göre daha başarılı oldukları söylenebilir. Günümüz iş dünyasında çalışanların yalnızca IQ düzeylerinin yüksek olması yeterli değildir, belirli bir seviyede duygusal zekaya(EQ) da sahip olmaları gerekmektedir. Müşterilerin sürekli değişen istek ve beklentilerini karşılayabilecek beceriye sahip yani duygusal zekası yüksek çalışanların varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Aslında biz iki zihne sahibiz : Birisi düşünüyor, diğeri ise hissediyor. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedir. -Daniel Golem

Öneriler: EQ TestiWhy aren’t we more compassionate (TED Talk), What baby boomers can learn from millennials at work (TED Talk), Duygusal zekanın yaratıcılık üzerindeki etkisi (Makale), Duygusal Zeka-Neden IQ’dan Daha Önemli (Kitap)

Merak (Curiosity)

Öğrenmenin hiç bitmeyecek bir yolculuk olduğunu biliyoruz ve bizi öğrenme arayışına iten dürtü: merak. Merak, öğrenme sürecini geliştiren, bilgi ve beceri kazanma arzusunu ortaya çıkaran insani gelişmenin tüm yönleriyle yakından ilişkilidir. Çocukken utanmadan kayıtsızca her şeyi merak ederdik, büyüklerin dünyasına girdiğimizde ise meraklı olmayı bıraktık. Unutmamalıyız ki bizi ileriye götürecek olan bu bitmeyen merak duygumuz olacak.

Merak, akıl midesinin guruldamasıdır. -Ali Suad

Yeniliklere ve öğrenmeye açık olmalıyız. Anlayacağınız üzere merak; araştırma, problem çözme, yaratıcılık, soru sorma ve eleştirme becerilerimizin gelişmesinde de önemli bir role sahiptir. Bize sunulan her bilgiyi olduğu gibi kabul etmeden önce “Bu neden böyle, bunu neden böyle yaptı?” gibi sorularla sorgulayarak öğrenme sürecimizi kalıcı hale getirebiliriz.

Öneriler: İnsanın ilerlemesinin temeli: Merak (Okuma), 3 Rules to Spark Learning (TED Talk), The case for curiosity-driven research (TED Talk), Merak -Ian Leslie (Kitap), İnsanlığın Dönüm Noktaları: Merak (Belgesel)

Öğrenme Çevikliği (Learning Agility)

Öğrenme çevikliği, deneyimlerden öğrenme yeteneği ve istekliliğidir. Araştırmacı Scott DeRue, hız ve esnekliği, öğrenme hızını belirleyen iki faktör olarak tanımlayan bir model oluşturuyor. Bu modele göre çevikliği öğrenmek, büyük oranda bilgiyi hızlı bir şekilde sindirmek ve en önemli olanı bulmaktır. DeRue ayrıca, farklı şeylerin nasıl bağlantılı olduğunu anlamamıza yardımcı olacak çerçeveleri(esnekliği) değiştirebilmemiz gerektiğini söylüyor. Başka bir deyişle, esneklik, neler olduğunu açıklamak için gereken şekilde çerçeveleri değiştirebilmekle ilgilidir.

Çevikliği öğrenmek kendini yeni bir durumda bulmak ve ne yapacağını bilmemek — ama sonra onu bulmak.

Yetenek sizi belli bir noktaya götürür sonra çeviklik daha önemli hale gelir.
DeRue, çevikliği öğrenmenin hem bilişsel hem de davranışsal bileşenleri olduğunu söylüyor. Bilişsel olanlar, değiştirmesi imkansız olmasa da zordur. Davranışsal olanlar daha öğrenilebilirdir çünkü davranışla açıklanan şeyleri yaptığınızda çevikliğin öğrenildiğini gösterebilirsiniz.

Öneriler: Learning Agility (Kitap)Learning Agility (Makale)The real reason for brains (TED Talk), Learning Agility and How Motivation Drives Change(Konuşma)

İngilizce (English)

Globalleşen dünyada ingilizce bilmek artık bir avantaj olmaktan ziyade bilmemek çok büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Aynı zamanda ekonomiyi yönlendiren dilin de ingilizce olması, ingilizceyi olmazsa olmaz yapıyor. Anlamamız gereken diğer konu da ingilizce bilmek, grammer bilgisine sahip olmak değil, akademik ve iş ortamında yazıp konuşabilecek şekilde yetkinliğe sahip olmak olarak değerlendiriliyor.

İş sadece ingilizce bilmekle de bitmiyor. İkinci bir dili de en az B1 seviyesinde öğrenmek gerekiyor. Yeni bir dil öğrenmenin kariyerimize olan faydaları yanında öğrendiğimiz dilin kültürüne doğru bir kapı açar, beyin gücünü arttırır, hızlı karar alma becerilerini geliştirir, global ufkumuzu açar vb.

Learning another language is not only learning different words the same things but learning another way to think about things. -Flora Lewis

Benim önerim, öğrenmek istediğiniz dil ile ilgili kendi öğrenme metodunuzu oluşturmanız. Okuma, yazma ve konuşma becerilerini birlikte geliştirin çünkü o dili bir bütün olarak algılamadan öğrenme gerçekleşmiş olmaz.

Öneriler: Bloglar(1 2 3 4 5), Podcast’ler(1 2 3), TED Talk(1 2 3), Eğitimler(UdemyedX)

Değer Yaratan(Create Value)

Araştırma ve analitiği kullanarak var olan problemleri tanımlayan kararlılık ve odaklanma ile problemin çözümü için yapılacakları önceliklendiren daha sonra elindeki verileri yaratıcı bir şekilde analiz ederek çözüm öneren bu çözümü de sabır ve cesaretle uygulayarak değer yaratan çalışanlar ön plana çıkacaktır.

“Yaratıcılık, bir şeyleri birbirine bağlamaktır. Yaratıcı insanlara bir şeyi nasıl yaptıklarını sorduğunuzda, kendilerini biraz suçlu hissederler çünkü aslında bunu onlar yapmamıştır, onlar sadece bir şey görmüştür.” -Steve Jobs

Bizler de değer yaratmak amacının bir parçası olan, çalışanları ile işbirliği içinde olan, çalışanlarını işlerini yürütebilecekleri şekilde yetkilendiren, gerekli eğitim ve becerileri kazandırmak için üstüne düşeni yapan şirketlerle çalışmak istiyoruz.

Öneriler: Free yourself from your filter bubbles (TED Talk), Put a value on nature (TED Talk), İşletmelerde değer yaratma(Okuma), Create-Value Employees(Okuma)

 

https://medium.com/@sevgitopaloglu

Düşüncelerinizi Paylaşın